Date Contact pentru Investitori

Văduva Andreea Elena - Responsabil Relaţia cu Investitorii

Direcţia Economică centralizată

  Director Departament Coordonare Economică Intra-Divizie si a Pietei de Capital

   Email: andreea.vaduva@tmk-artrom.eu

   Telefon: +40372498240, +40729884537